Vacature: Medewerker Loket Passend Onderwijs SWV PO Weert-Nederweert 0,4 fte m/v

Het samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert (SWV) zoekt per 1 augustus 2020 ter versterking van het Loket Passend Onderwijs (LPO) een enthousiaste en betrokken medewerker. In het LPO wordt in een klein team gewerkt. De dagelijkse leiding van het SWV vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de directeur.

Ons samenwerkingsverband
Om ervoor te zorgen dat alle kinderen een passende onderwijsplek krijgen zijn door de overheid regionale samenwerkingsverbanden gevormd. Hierbinnen maken schoolbesturen afspraken over de begeleiding en ondersteuning die hun scholen bieden. Het SWV strekt zich uit over de gemeenten Weert en Nederweert en telt 27 scholen. Samenwerking met en tussen collega’s, scholen en ouders staat hoog in het vaandel.

Het Loket Passend Onderwijs (LPO)
Als het regulier onderwijs niet toereikend is voor een leerling dan kan de school voor het kind op zoek gaan naar een andere, passende onderwijsplek. Als de school en de ouders samen vermoeden dat een school voor speciaal (basis)onderwijs het meest passend is, vraagt de school hiervoor een verwijzing aan bij het LPO. Voor het behandelen van aanvragen voor een school voor speciaal (basis)onderwijs heeft het SWV het LPO ingericht. Als een aanvraag wordt goedgekeurd, geeft het LPO een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af en kan de financiering en (over)plaatsing van het kind geregeld worden. Naast het afgeven van TLV’s kent het loket arrangementen toe voor extra ondersteuning binnen het reguliere onderwijs. Voor het toekennen van arrangementen beschikt het LPO over een budget. Bij het LPO kun je ook terecht voor advies en consultatie over passend onderwijs en ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen waarvoor regulier onderwijs ontoereikend is. Medewerkers van het LPO komen in samenwerking met het IOT (Intern Ondersteuningsteam) naar de scholen toe om met hen in gesprek te blijven over ondersteuningsbehoeften, arrangementen te monitoren, feeling te houden met de praktijk van passend onderwijs en zo adequaat te kunnen anticiperen op ontwikkelingen.

De medewerker

 • Verzorgt de invulling van arrangementen, monitort en evalueert de arrangementen, beheert het budget en rapporteert aan de directeur;
 • Organiseert en voert gesprekken op het gebied van advies en consultatie;
 • Stemt met leerplicht de (dreigende) thuiszitters en leerplichtontheffingen af;
 • Werkt nauw samen met het team LPO.

De kandidaat

 • heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • kan goed analyseren;
 • heeft diagnostische vaardigheden;
 • kan goed samenwerken;
 • werkt gestructureerd;
 • heeft een goed relativeringsvermogen;
 • is besluitvaardig;
 • heeft minimaal HBO werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een functie met een werktijdfactor van 0,4 fte.
Salarisschaal OPP 10 of 11 conform de CAO Primair Onderwijs afhankelijk van opleiding, expertise en ervaring.

Informatie
Voor nadere informatie over onze organisatie verwijzen wij naar de website van het SWV: www.swvpo3103.nl

Met vragen kunt u terecht bij:
Nicole Slegers-Verstappen
directeur samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert
n.slegers@swvpo3103.nl
M 06 – 29 39 81 70

Reageren
Gelieve uw brief en CV uiterlijk 25 juni 2020 te richten aan:
info@swvpo3103.nl
t.a.v. mw. N. Slegers-Verstappen

Sollicitatiegesprekken worden begin juli gevoerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.