Bezoek PO raad

Bezoek PO raad

Op 1 juni jl. vond een kennismakingsbezoek van Freddy Weima (voorzitter van de PO-Raad) en zijn collega Maarten Lamé bij stichting Eduquaat plaats. De vraag: “wat is goed onderwijs?” stond centraal.

Doel van dit bezoek was om, door de verschillende brillen van de aanwezigen, te komen tot een gezamenlijke visie op onderwijskwaliteit. Naast de twee collega’s van de PO-Raad en Frank Cuppers (de bestuurder), ontmoeten de zeven schoolleiders van de Eduquaat-scholen, Truus Poels (Raad van Toezicht), Nicole Slegers (directeur Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert) en Lizbeth Steinbach (wethouder Onderwijs Weert) elkaar hiervoor op het bestuurskantoor aan de Beatrixlaan.

Voor het volledige artikel lees verder: https://www.weertdegekste.nl/2023/06/po-raad-neemt-deel-aan-inspiratiebijeenkomst-eduquaat/