Jaarplan 2021

Het SWV PO heeft een jaarplan 2021 opgesteld, welke bestaat uit 7 speerpunten en waarin vermeld wordt wat we concreet gaan doen per speerpunt en wat onze doelstellingen zijn voor de komende jaren. In het jaarplan is de verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs, zoals beschreven door het Ministerie van OCW meegenomen. Dit jaarplan zal in nauwe samenwerking met jullie uitgerold worden. Over de verbeteraanpak volgt meer in deze nieuwsbrief.

Het jaarplan 2021 van het SWV PO bevat samengevat de volgende pijlers en doelstellingen:

1. Basisondersteuning Vergroten inzichtelijkheid dekkend netwerk en verantwoording verstrekte middelen
2. Arrangementen regulier onderwijs Doelmatig inzetten arrangementen met focus op leerkrachtontwikkeling, verantwoording verstrekte middelen
3. Arrangementen SBaO Volgen en tijdig arrangeren voor jonge kinderen met een ondersteuningsbehoefte
4. Arrangementen SBaO/SO Bevorderen en ondersteunen terugstroom van leerlingen, snelle plaatsing bij crisis
5. Verbinding onderwijs en zorg Gezamenlijke visie delen, inrichten onderwijs- zorgarrangementen
6. Ontwikkeling en innovatie Doorbouwen aan passend onderwijs met inclusievere voorzieningen, waarvoor door het SWV een innovatiebudget beschikbaar wordt gesteld
7. Bedrijfsvoering Inrichten efficiƫnte werkprocessen, verhogen ouderparticipatie