ONDERZOEK INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS

In oktober/november 2022 heeft bij het SWV het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs plaatsgevonden. De Inspecteurs hebben rondetafelgesprekken gevoerd met alle geledingen uit ons SWV, hebben ter verificatie een aantal scholen bezocht en tenslotte heeft er een onderzoeksdag op het SWV plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is het volgende naar voren gekomen:

Wat gaat goed:

 • ondersteuning op scholen is op hoog niveau door het bieden van expertise, advisering en scholing;
 • schoolbesturen werken goed samen;
 • scholen kunnen met vragen over extra ondersteuning terecht bij het IOT en het SWV;
 • creativiteit waarmee maatwerk wordt geboden vanuit de scholen;
 • er is sprake van deugdelijk financieel beheer.

Wat kan beter:

 • het bestuur kan duidelijker benoemen welke resultaten het bij de doelen wil bereiken;
 • beschrijving basisondersteuning en criteria voor plaatsing in S(B)O toevoegen aan Ondersteuningsplan;
 • vastleggen van goede cultuur van samenwerken;
 • advies van deskundigen bij TLV aanvraag verbeteren.

De oordelen op alle standaarden, welke de Inspectie toepast, leiden tezamen tot het eindoordeel voldoende!

Hier kunnen en mogen wij met zijn allen trots op zijn. Ieder heeft zijn/haar bijdrage aan dit mooie resultaat geleverd, waarvoor nogmaals bedankt!

Via deze link kunnen jullie het Inspectierapport downloaden: Inspectierapport downloaden

BESCHEIDEN EN TROTS

De Inspectie geeft in het rapport aan dat het SWV zich vrij kritisch naar zichzelf opstelt en dat wij meer de kans kunnen pakken aan te geven wat wij bereikt hebben en waar we trots op zijn.

Om onze bescheidenheid maar eens opzij te zetten willen wij onze trotsheid met jullie delen.

Wij zijn trots op:

 • verbetering van samenwerking op alle fronten;
 • behaalde successen;
 • meedenken vanuit alle geledingen;
 • kwaliteitsbesef leeft binnen het SWV;
 • veel ontwikkeling doorgemaakt SWV breed;
 • in beweging zijn en blijven;
 • ons niet uit het veld laten slaan door omstandigheden;
 • goede teamspirit met veel ambitie.