Platform PO VO – 1 november 2023

De goed bezochte Platformbijeenkomst van 1 november jl. had het thema: Inclusiever kijken, denken en doen: meervoudig perspectiefnemen.

Wij willen nogmaals iedereen bedanken voor zijn aanwezigheid, inzet en inbreng. Er was een mooie mix van aanwezigen. Astrid Ottenheym heeft een interactieve bijeenkomst met een vleugje onderzoek verzorgd en heeft het volgende aan ons meegegeven:

De vraag is hoe kunnen we leerlingen een warme overdracht geven zodat ze succesvol kunnen zijn? Dat te realiseren met elkaar is niet altijd zo eenvoudig, zeker wanneer het een leerling betreft met extra ondersteuningsbehoeften. Iedereen wil het beste, maar die beelden over wat het beste is kunnen verschillen.
Begrijpen we elkaar dan voldoende? Zit ons perspectief dan in de weg? Hoe komen we met die beelden, behoeften en oordelen naar een aanpak waar we allemaal (leerling, ouders, PO- en VO- professionals) voor willen gaan?

Op 14 en 27 november 2023 en 15 januari 2024 vinden ter verdieping op de Platform Bijeenkomst van 16.00-19.00 uur Kenniscolleges van het SWV PO en VO plaats. Thema: Het dialooginstrument; waarmee je een handreiking krijgt om gesprekken te voeren aan de hand van vier thema’s. De uitnodiging en aanmeldingsmogelijkheid voor de Kenniscolleges staat onder nieuws op onze website.