Steunpunt Meer- en Hoogbegaafde leerlingen

Alle leerlingen hebben recht op onderwijs dat tegemoetkomt aan hun kwaliteiten en mogelijkheden. Vanaf het schooljaar 2022/2023 zijn we binnen het IOT, gestart met een gemeenschappelijke aanpak ter ondersteuning van onze Meer- en Hoogbegaafde (hierna MHB te noemen) leerlingen en is er een Steunpunt MHB ingericht. Voor meer informatie klik hier: Steunpunt MHB Breinzijn.