Vacature

Onafhankelijk voorzitter bestuursvergadering Samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert

In het samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert werken scholen en hun schoolbesturen samen om onderwijs passend te maken voor elk kind uit Weert en Nederweert, binnen de grenzen van het samenwerkingsverband en als het niet anders kan binnen de regio. Binnen de gemeenten zijn 23 scholen voor Basisonderwijs, 1 school van Speciaal Basisonderwijs en 3 scholen voor Speciaal Onderwijs gevestigd.

Het samenwerkingsverband bestaat uit een toezichthoudend bestuur, een directeur en een stafbureau.

Het samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert zoekt op korte termijn een onafhankelijk voorzitter, die de gezamenlijke bestuursvergaderingen voorbereidt en leidt.

De voorzitter:

 • fungeert als technisch voorzitter bij de bestuursvergaderingen;
 • bewaakt de bestuursstijl (agendadiscipline, bewaakt hoofdlijn etc.);
 • draagt zorg voor een professionele vergadercultuur;
 • bereidt samen met de directeur de vergaderingen voor;
 • bewaakt samen met de directeur en bestuur de uitvoering van de genomen bestuursbesluiten aan de hand van een actie-en besluitenlijst;
 • bevordert het samenspel van directeur en bestuur om de doelstellingen van het samenwerkingsverband te realiseren;
 • draagt zorg voor bewaking van de in mandaten en reglementen onderscheiden verantwoordelijkheden en rollen van bestuur en directeur;
 • is onafhankelijk, in de zin dat hij geen (in-)directe betrokkenheid heeft (gehad) met het thema passend onderwijs in de regio Weert en Nederweert of met de bij het samenwerkingsverband betrokken besturen;
 • is onafhankelijk in de zin dat hij boven partijen staat.

De kandidaat:

 • heeft ervaring met complexe bestuurlijke besluitvormingsprocessen, strategische afwegingsprocessen en intervenieert effectief in deze processen;
 • is een verbinder waarbij het compromis niet de eerste keuze is;
 • heeft goede communicatieve en sociale vaardigheden;
 • heeft affiniteit met onderwijs en/of zorg;
 • staat boven partijen en is onafhankelijk;
 • heeft geen enkel zakelijk of privébelang bij het samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert;
 • heeft in de afgelopen vijf (5) jaar geen rechtspositionele en/of commerciële banden gehad met een van aangesloten schoolbesturen en is nu en in de afgelopen vijf (5) jaar geen lid van een raad van toezicht van een van de aangesloten besturen geweest;
 • heeft minimaal HBO werk- en denkniveau.

Urenindicatie en vergoeding:

Het samenwerkingsverband vergadert op schooljaarbasis vier maal. Een bestuursvergadering omvat twee uur geplande tijd. De onafhankelijk voorzitter bereidt samen met de directeur van het samenwerkingsverband de vier vergaderingen voor, waarbij de geplande tijd per vergadering ongeveer twee uur is. Inclusief voorbereiding is de geschatte urenindicatie minimaal zestien klokuren per schooljaar.

Wat betreft vergoeding zal het samenwerkingsverband aansluiten bij de landelijke rijksregeling voor adviescommissies. Voor incidenteel en noodzakelijk ander overleg zal een tarief worden overeengekomen.

 Solliciteren:

Wanneer u belangstelling heeft voor deze functie, dan nodigen wij u uit uiterlijk 21 februari 2020 te solliciteren via het mailadres: info@swvpo3103.nl

Aanvullende informatie:

Is te verkrijgen bij

Nicole Slegers-Verstappen MBA
Directeur samenwerkingsverband PO Weert-Nederweert

mail: n.slegers@swvpo3103.nl
tel.  06 – 29 39 81 70