WERKWIJZE LOKET PASSEND ONDERWIJS (LPO)

Jaarlijks wordt de werkwijze van het Loket Passend Onderwijs (LPO) geactualiseerd. Door een personeelswisseling heeft dit dit schooljaar enige vertraging opgelopen, waarvoor onze excuses.

Via de navolgende link treffen jullie de werkwijze voor schooljaar 2022-2023 aan: Werkwijze en procedure LPO PO 2022 2023

De grootste aanpassing dit jaar heeft betrekking op het verschuiven van de data voor het indienen van een TLV/herbeoordeling. Om te kunnen garanderen, dat de ingediende TLV’s voor de zomervakantie beoordeeld zijn en leerlingen/ouders/verzorgers tijdig weten op welke school na de zomervakantie gestart kan worden zijn de data als volgt bepaald:

  • deadline eerste aanvraag 15 mei 2023;
  • deadline herbeoordeling 15 mei 2023.

Aanvragen die voor 15 mei 2023 compleet zijn ingediend bij het LPO zullen voor de zomervakantie behandeld worden. Van later ingediende aanvragen kunnen we niet garanderen, dat leerlingen na de zomervakantie kunnen starten op S(B)O.