Het SWV PO heeft een jaarplan 2021 opgesteld, welke bestaat uit 7 speerpunten en waarin vermeld wordt wat we concreet...

Naast de ontwikkelingen op toekomstgericht onderwijs komt er vanuit de maatschappij een steeds grotere vraag naar een verschuiving van passend...