Zoals bij jullie bekend is staan wij gezamenlijk voor de opdracht tot het vormgeven van inclusiever onderwijs. Het doel van de...

Naast de ontwikkelingen op toekomstgericht onderwijs komt er vanuit de maatschappij een steeds grotere vraag naar een verschuiving van passend...