Organisatie Samenwerkingsverband

In het samenwerkingsverband (SWV) PO Weert-Nederweert 3103 werken scholen en hun schoolbesturen samen om onderwijs passend te maken voor elk kind uit Weert en Nederweert, binnen de grenzen van het SWV en als het niet anders kan binnen de regio. Om dit te kunnen realiseren ontvangt het SWV jaarlijks een budget van de overheid waarmee de ondersteuning van leerlingen wordt betaald. De besturen van de scholen krijgen geld van het SWV om basisondersteuning en extra ondersteuning aan leerlingen te kunnen bieden. Afspraken die de schoolbesturen onderling maken over het organiseren en financieren van de ondersteuning, komen samen in een ondersteuningsplan, dat een geldigheidsduur heeft van 4 jaar.

 

Het SWV bestaat uit een algemeen bestuur, een directeur en een stafbureau. De stichting waarin zij samenwerken is statutair vastgelegd.

Bestuursleden van het SWV voeren hun werkzaamheden voor het SWV onbezoldigd uit, vanuit hun bestuursfunctie bij het aangesloten schoolbestuur. De operationele werkzaamheden van het SWV worden uitgevoerd door het stafbureau, onder aansturing van de directeur.

Goed primair onderwijs voor iedereen.