Partners

De gemeente Weert en Nederweert zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp en hebben taken die bijdragen aan het realiseren van passend onderwijs. Denk aan leerlingenvervoer, onderwijshuisvesting, leerplicht en aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor bevordering van participatie en maatschappelijke ondersteuning.

Omdat passend onderwijs, jeugdhulp, zorg en participatie veel raakvlakken hebben, werken we in onze regio nauw samen met gemeenten en zorg. Met name voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs maken het SWV en de gemeenten afspraken over de uitstroom van leerlingen en het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Thuiszitters

Het kan voorkomen dat er op een school een situatie ontstaat waarbij een kind niet op die school kan blijven. De aanleiding tot thuiszitten kan ook niet onderwijs-gerelateerd zijn. Als SWV willen we voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten en geen onderwijs volgen. Niet alleen omdat kinderen leerplichtig zijn, ook omdat het niet prettig is voor zowel het kind, de ouders en de school.

 

Om thuiszitten tegen te gaan werken we samen met gemeenten. Bij een thuiszittende leerling houdt de school contact met de ouders en meldt de school het verzuim bij de gemeente. Samen met de gemeenten Weert en Nederweert hebben we een protocol opgesteld waarin de stappen staan beschreven die ondernomen kunnen worden bij (dreigende) thuiszitters. De leerlingen worden regelmatig doorgesproken.