Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is de medezeggenschapsraad van het SWV en bestaat uit ouders en professionals van de scholen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het SWV en heeft als voornaamste taak het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan.

Het jaarverslag OPR Jaarverslag OPR SWV PO Weert-Nederweert 3103 2020-2021 is in te zien.

De OPR van het SWV PO Weert-Nederweert bestaat uit de volgende leden:

Ouders:
 • Eduquaat: Wendy van Hoef
 • Meerderweert: Prisca Veldhuis (voorzitter)
 • MOZON: Lieke Kessels
 • RBOB: Vacature
 • Speciaal onderwijs: Gabriëlla Burns
 • Speciaal onderwijs: Nancy Dirkx
Professionals:
 • Eduquaat: Nellie Fiers
 • Meerderweert: Henriëtte Berkvens
 • MOZON: Nina Bühn (secretaris)
 • RBOB: Linda Knapen
 • Speciaal onderwijs: Marieke Buddemeijer
 • Speciaal onderwijs: Chez van Riel

Goed primair onderwijs voor iedereen.