Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is de medezeggenschapsraad van het SWV en bestaat uit ouders en professionals van de scholen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het SWV en heeft als voornaamste taak het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan.

Het jaarverslag OPR SWV PO Weert-Nederweert 2021-2022  Jaarverslag OPR 2021 – 2022  is in te zien.

De OPR van het SWV PO Weert-Nederweert bestaat uit de volgende leden:

Ouders:
 • Eduquaat: Elke Lemmen
 • Meerderweert: Nancy Dirkx
 • Meerderweert: Marlou van Bussel, voorzitter
 • MOZON: Vacature
 • RBOB: Vacature
 • Speciaal onderwijs: vacature
Professionals:
 • Eduquaat: Dian Smeets
 • Meerderweert: Henriëtte Berkvens
 • Meerderweert: vacature?
 • MOZON: Suzanne IJzermans
 • RBOB: Vacature
 • Speciaal onderwijs: Marieke Buddemeijer

Goed primair onderwijs voor iedereen.