Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is de medezeggenschapsraad van het SWV en bestaat uit ouders en professionals van de scholen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het SWV en heeft als voornaamste taak het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan. De OPR van het SWV PO Weert-Nederweert bestaat uit de volgende leden:

Ouders:
 • Eduquaat: vacature
 • Meerderweert: Prisca Veldhuis (voorzitter)
 • MOZON: Lieke Kessels
 • RBOB: Jurjen Boss
 • Speciaal onderwijs: Gabriëlla Burns
 • Speciaal onderwijs: Nancy Dirkx
Professionals:
 • Eduquaat: Nellie Fiers
 • Meerderweert: Henriëtte Berkvens
 • MOZON: Nina Bühn (secretaris)
 • RBOB: vacature
 • De Wijnberg: vacature
 • Speciaal onderwijs: Marieke Buddemeijer
 • Speciaal onderwijs: vacature

Goed primair onderwijs voor iedereen.