Ondersteuningsplanraad (OPR)

De OPR is de medezeggenschapsraad van het SWV en bestaat uit ouders en professionals van de scholen. De raad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het SWV en heeft als voornaamste taak het al dan niet instemmen met het ondersteuningsplan.

Het jaarverslag OPR SWV PO Weert-Nederweert 2021-2022  Jaarverslag OPR 2021 – 2022  is in te zien.

De OPR van het SWV PO Weert-Nederweert bestaat uit de volgende leden:

Ouders:
 • Eduquaat: Elke Lemmen
 • Meerderweert: Prisca Veldhuis (voorzitter)
 • MOZON: Vacature
 • RBOB: Vacature
 • Speciaal onderwijs: Gabriëlla Burns
 • Speciaal onderwijs: Nancy Dirkx
Professionals:
 • Eduquaat: Vacature
 • Meerderweert: Henriëtte Berkvens
 • MOZON: Elise Kok
 • RBOB: Vacature
 • Speciaal onderwijs: Marieke Buddemeijer
 • Speciaal onderwijs: Charlotte van de Laar

Goed primair onderwijs voor iedereen.