Overstap naar voortgezet onderwijs

Een vloeiende overgang van primair naar voortgezet onderwijs is essentieel voor een succesvolle schoolcarrière. Soms heeft een leerling extra ondersteuning binnen de school nodig of aanvullende zorg vanuit jeugdhulp. Voor deze leerlingen is het extra van belang, dat er continuïteit bestaat in de zorg en begeleiding rond de overgang van PO naar VO. Het SWV PO Weert-Nederweert werkt hiervoor samen met het SWV VO Weert, Nederweert en Cranendonck.

Voor meer informatie kunt u terecht bij  Overstap naar voorgezet onderwijs

Goed primair onderwijs voor iedereen.

Rol van ouders

Bij de overstap naar het voortgezet onderwijs hebben ouders een belangrijke rol. De school en de ouders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Als de school en de ouders het eens zijn over de schoolkeuze, dan melden de ouders de leerling aan bij de school voor het voortgezet onderwijs.

 

.

De school voor het primair onderwijs draagt de gegevens van de leerling zorgvuldig over naar de school voor het voortgezet onderwijs. Dit zijn onder andere de toetsresultaten en informatie over de eventuele extra begeleiding die de leerling nodig heeft. Ouders moeten toestemming geven voor het overdragen van deze informatie.