INCLUSIEVER ONDERWIJS

Zoals bij jullie bekend is staan wij gezamenlijk voor de opdracht tot het vormgeven van inclusiever onderwijs.
Het doel van de inzet op inclusiever onderwijs is, dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht bij huis naar dezelfde school kunnen, als het kan in dezelfde klas zitten en elkaar ontmoeten op het schoolplein.

 

 

 

 

 

 

 

 

Thuisnabij en waar mogelijk gezamenlijk onderwijs

Voor die leerlingen voor wie dit nodig is, blijft er (tijdelijk) plek in een specialistische setting.
Het speciaal onderwijs moet hiernaast een specialistisch netwerk worden, dat zijn expertise binnen inclusievere scholen inzet.

Afgelopen jaar hebben wij een visietraject ingezet en zijn samen aan de slag gegaan. Dit heeft o.a. geleid tot een aantal kenmerken, welke horen bij de pedagogische cultuur van onze toekomst.

Samenvattend in een algemene deler is het volgende naar voren gekomen:

  • verbondenheid/het beste in elkaar naar boven brengen/plezier;
  • kwaliteit/professionaliteit/deskundigheid/ontwikkeling;
  • vertrouwen/groeien binnen en naar een veilige situatie;
  • denken in kansen en mogelijkheden/groei-mindset/fouten mogen maken, optimisme.

In 2023 gaan wij verder met elkaar aan de slag.

 

STUDIEREIS FINLAND

Begin januari 2023 hebben Claudia Hoppenbrouwers en ikzelf een studiereis naar Finland gemaakt. Wij hebben met een 25-tal andere onderwijsprofessionals diverse scholen en lessen bezocht en kennis gemaakt met het onderwijssysteem in Finland.

Onderwijs in Finland is anders ingericht dan in ons land c.q. in ons SWV:

  • leerlingen gaan vanaf 7 t/m 15 jaar naar dezelfde school;
  • de klassen zijn kleiner;
  • er zijn minder scholen voor speciaal onderwijs;
  • er zijn special need klasjes voor leerlingen met leerproblemen in het reguliere onderwijs;
  • de kennis van speciaal onderwijs zit in de reguliere scholen verweven en er wordt anders naar leerlingen met andere behoeftes gekeken;
  • leerlingen worden al snel zelfstandig gemaakt en leren op jonge leeftijd koken, strijken, werken met de naaimachine en houtbewerking.

Onze ervaringen en opgedane kennis zullen wij meenemen in het verder vormgeven van inclusiever onderwij