Bezoek PO raad Op 1 juni jl. vond een kennismakingsbezoek van Freddy Weima (voorzitter van de PO-Raad) en zijn collega Maarten...

Inclusiever onderwijs  Het doel van de inzet op inclusiever onderwijs is, dat leerlingen met en zonder ondersteuningsbehoeften vaker samen dicht...

LPO rapportage Voor schooljaar 2022-2023 heeft het SWV via onderstaand factsheet in kaart gebracht hoe de ontwikkeling m.b.t. IOT+/Advies &...

Zoals bij jullie bekend is staan wij gezamenlijk voor de opdracht tot het vormgeven van inclusiever onderwijs. Het doel van de...