Advertentie directeur

Nieuws archief

Het SWV PO heeft een jaarplan 2021 opgesteld, welke bestaat uit 7 speerpunten en waarin vermeld wordt wat we concreet......

Het SWV PO komt met haar vermogenspositie boven de vastgestelde risicobuffer uit, die de Inspectie van MOCW hanteert vanaf 2020.......

Naast de ontwikkelingen op toekomstgericht onderwijs komt er vanuit de maatschappij een steeds grotere vraag naar een verschuiving van passend......

Goed primair onderwijs voor iedereen.