Advertentie directeur

Nieuws archief

In oktober/november 2022 heeft bij het SWV het vierjaarlijks onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs plaatsgevonden. De Inspecteurs hebben......

Op woensdag 25 januari jl. hebben wij met het SWV VO een bijeenkomst Platform Passend Onderwijs georganiseerd. Bij de bijeenkomst......

Zoals bij jullie bekend is staan wij gezamenlijk voor de opdracht tot het vormgeven van inclusiever onderwijs. Het doel van......

Jaarlijks wordt de werkwijze van het Loket Passend Onderwijs (LPO) geactualiseerd. Door een personeelswisseling heeft dit dit schooljaar enige vertraging......

Naast de ontwikkelingen op toekomstgericht onderwijs komt er vanuit de maatschappij een steeds grotere vraag naar een verschuiving van passend......

Goed primair onderwijs voor iedereen.